מפעל חיים

פרס מפעל חיים לשנת 2008 – חיים פלד

חיים פלד הינו דמות פורצת דרך בהתפתחות ענף הפרסום בישראל. לזכותו נזקפות פעולות אשר שינו את אופי הפרסום, כגון: הראשון לפרסם סרטי קולנוע בשלטי חוצות. בשנת 1960 זיהה ומימש את הפוטנציאל הגלום בשימוש בכוכבים כפרזנטורים בפרסומות. בפרסומותיו הופיעו: גילה אלמגור, הגשש החיוור, שלישיית גשר הירקון, טוביה צפיר ועוד. חיים בנה עולם פרסום מקצועי יותר ע”י איתור וגיוס אנשי מקצוע מומחים כמו אורי זוהר, יגאל שילון, איציק קול, אייל גפן ועוד. חיים היה הישראלי הראשון לפרסם בתפוצה עולמית, מודעה ב- Time Magazine. בשנת 1977 צילם בקהיר פרסומת לתדיראן, מיד לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים (הפקה ובימוי: אורי פלד). הביא לזכייה ישראלית ראשונה בפסטיבל ניו-יורק בשנת 1984, בזכות פרסומת ל”עץ הזית” של פרסום פלד.
פרסומות שלא נשכח לעולם מבית היוצר של פלד:
ויזה טוב יותר מכסף, אליהו ישלם, רנו המכונית שלך בביצועו של צביקה פיק ועוד רבות וטובות.

חיים פלד

חיים פלד, מייסד משרד הפרסום פלד, מראשוני משרדי הפרסום שפעלו בארץ. כיום, מנהל החברה הכלכלית בהרצליה.

פרס מפעל חיים לשנת 2008 – חיים פלד

חיים פלד הינו דמות פורצת דרך בהתפתחות ענף הפרסום בישראל. לזכותו נזקפות פעולות אשר שינו את אופי הפרסום, כגון: הראשון לפרסם סרטי קולנוע בשלטי חוצות. בשנת 1960 זיהה ומימש את הפוטנציאל הגלום בשימוש בכוכבים כפרזנטורים בפרסומות. בפרסומותיו הופיעו: גילה אלמגור, הגשש החיוור, שלישיית גשר הירקון, טוביה צפיר ועוד. חיים בנה עולם פרסום מקצועי יותר ע”י איתור וגיוס אנשי מקצוע מומחים כמו אורי זוהר, יגאל שילון, איציק קול, אייל גפן ועוד. חיים היה הישראלי הראשון לפרסם בתפוצה עולמית, מודעה ב- Time Magazine. בשנת 1977 צילם בקהיר פרסומת לתדיראן, מיד לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים (הפקה ובימוי: אורי פלד). הביא לזכייה ישראלית ראשונה בפסטיבל ניו-יורק בשנת 1984, בזכות פרסומת ל”עץ הזית” של פרסום פלד.
פרסומות שלא נשכח לעולם מבית היוצר של פלד:
ויזה טוב יותר מכסף, אליהו ישלם, רנו המכונית שלך בביצועו של צביקה פיק ועוד רבות וטובות.

חיים פלד

חיים פלד, מייסד משרד הפרסום פלד, מראשוני משרדי הפרסום שפעלו בארץ. כיום, מנהל החברה הכלכלית בהרצליה.

פרס מפעל חיים לשנת 2008 – חיים פלד

חיים פלד הינו דמות פורצת דרך בהתפתחות ענף הפרסום בישראל. לזכותו נזקפות פעולות אשר שינו את אופי הפרסום, כגון: הראשון לפרסם סרטי קולנוע בשלטי חוצות. בשנת 1960 זיהה ומימש את הפוטנציאל הגלום בשימוש בכוכבים כפרזנטורים בפרסומות. בפרסומותיו הופיעו: גילה אלמגור, הגשש החיוור, שלישיית גשר הירקון, טוביה צפיר ועוד. חיים בנה עולם פרסום מקצועי יותר ע”י איתור וגיוס אנשי מקצוע מומחים כמו אורי זוהר, יגאל שילון, איציק קול, אייל גפן ועוד. חיים היה הישראלי הראשון לפרסם בתפוצה עולמית, מודעה ב- Time Magazine. בשנת 1977 צילם בקהיר פרסומת לתדיראן, מיד לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים (הפקה ובימוי: אורי פלד). הביא לזכייה ישראלית ראשונה בפסטיבל ניו-יורק בשנת 1984, בזכות פרסומת ל”עץ הזית” של פרסום פלד.
פרסומות שלא נשכח לעולם מבית היוצר של פלד:
ויזה טוב יותר מכסף, אליהו ישלם, רנו המכונית שלך בביצועו של צביקה פיק ועוד רבות וטובות.

חיים פלד

חיים פלד, מייסד משרד הפרסום פלד, מראשוני משרדי הפרסום שפעלו בארץ. כיום, מנהל החברה הכלכלית בהרצליה.

פרס מפעל חיים לשנת 2008 – חיים פלד

חיים פלד הינו דמות פורצת דרך בהתפתחות ענף הפרסום בישראל. לזכותו נזקפות פעולות אשר שינו את אופי הפרסום, כגון: הראשון לפרסם סרטי קולנוע בשלטי חוצות. בשנת 1960 זיהה ומימש את הפוטנציאל הגלום בשימוש בכוכבים כפרזנטורים בפרסומות. בפרסומותיו הופיעו: גילה אלמגור, הגשש החיוור, שלישיית גשר הירקון, טוביה צפיר ועוד. חיים בנה עולם פרסום מקצועי יותר ע”י איתור וגיוס אנשי מקצוע מומחים כמו אורי זוהר, יגאל שילון, איציק קול, אייל גפן ועוד. חיים היה הישראלי הראשון לפרסם בתפוצה עולמית, מודעה ב- Time Magazine. בשנת 1977 צילם בקהיר פרסומת לתדיראן, מיד לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים (הפקה ובימוי: אורי פלד). הביא לזכייה ישראלית ראשונה בפסטיבל ניו-יורק בשנת 1984, בזכות פרסומת ל”עץ הזית” של פרסום פלד.
פרסומות שלא נשכח לעולם מבית היוצר של פלד:
ויזה טוב יותר מכסף, אליהו ישלם, רנו המכונית שלך בביצועו של צביקה פיק ועוד רבות וטובות.

חיים פלד

חיים פלד, מייסד משרד הפרסום פלד, מראשוני משרדי הפרסום שפעלו בארץ. כיום, מנהל החברה הכלכלית בהרצליה.